Mrežasta podkapa u bež boji

Podkapa koja se nosi ispod perike izrađena od elastičnog materijala.
Njena funkcija je da smanji volumen kose i omogući nesmetano nošenje perike.